EGOİST

Kendi menfaatini düşünen bencil, hodbîn, enâniyet sâhibi. (Bkz. Enâniyet)

www.ehlisunnetbuyukleri.com