BELVÂ-YI ÂM

 Umûmî sıkıntı, meşakkat, kaçınılması mümkün olmayan zorluk.


www.ehlisunnetbuyukleri.com