ECÎR

Bir işi yapmak için kendi kuvvetini veya san'atını kirâya veren, çalışan kimse, işçi.

www.ehlisunnetbuyukleri.com