Selef-i salihin denilen büyük zatların bazı vasıfları

1- Dinlerini tam öğrenmişlerdi.

2- İlimleriyle amel ederlerdi.

3- İhlâs sahibiydiler.

4- Makam ve mevki sahiplerine yaklaşmazlardı.

5- Özleri, sözlerine uygundu.

6- Zulme sabır gösterirlerdi.

7- Bütün arzuları Allah rızasıydı.

8- Son nefeste imansız gitmekten çok korkarlardı.

9- Hanımlarının huysuzluklarına sabrederlerdi.

10- Herkese nazik davranırlardı.

11- Az yiyip, az içerlerdi.

12- Nasihat kabul edeceğini sezdikleri kimselere, nasihat ederlerdi.

13- Din kardeşlerinin kusurlarını gizlerlerdi.

14- Susarlar, az konuşurlar; konuşunca da hikmet söylerlerdi.

15- Birer sır küpüydüler.

16- Başkalarının değil, kendi ayıplarıyla ilgilenirlerdi.

17- Cömert ve yardımseverdiler.

18- Dostlukları vefalıydı. Hepsini arayıp sorarlardı.

19- Son derece edep ve hayâ sahibiydiler.

20- Kendilerini çekemeyenlere bile, hayır dua ederlerdi.

21- Sohbete çok önem verirlerdi.

www.ehlisunnetbuyukleri.com