Savaşta hile

Sual: Hile haramken savaşta niye caiz oluyor?
CEVAP
Haram olan bazı şeyler savaşta caiz olur. Birkaç örnek verelim:
1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Yalan üç yerde caizdir: Savaşta; çünkü savaş hiledir. İki müslümanı barıştırmak için, bir de, hanımını idare etmek için.)
[İbni Lal]

2- Kibirlenmek, günah iken, savaşta, düşmana karşı kibirli görünmek caizdir. (Berika)

3-
Bıyıkları sünnet miktarından fazla uzatmak caiz değilken, savaşta, düşmana korkutucu görünmek için bıyıkları uzatmak müstehabdır. (Dürr-ül-muhtar)

4-
Çalgı çalmak günah iken, savaşta ve savaşa hazırlanırken askere moral vermek için mehter marşı caizdir. (Hadika)

5
- Okullarda milli ve siyasi toplantılarda, bayramlarda bando, mızıka çalmak caizdir. (S. Ebediyye)

Savaşta yalan ve hile
Sual: Savaşta yalan söylemek caiz midir?
CEVAP
Dinimizde yalan çok büyük günahtır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Büyük günahların en büyüğü Allaha şirk koşmak, ana-babaya isyan etmek ve yalandır.) [Müslim]

Yalan çok büyük günah olmasına rağmen savaşta caizdir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Üç yerde yalan günah olmaz: Savaşta, çünkü savaş hiledir. Karı kocanın ve iki Müslümanın arasını bulmak [ve aralarının açılmasını önlemek] için.) [İbni Sünni]

Hile yapmak, başkasını aldatmak da haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hile yapan, aldatan Cehennemdedir.) [İ. Maverdi]

(Aldatan bizden değildir.) [Müslim]

(Mekr, huda ve hıyanet sahipleri ateştedir.) [Ebu Davud]
[Mekr: Hile ile aldatma. Huda: Hile, oyun, düzen, dalavere, desise. Hıyanet: Hainlik, vefasızlık, güveni kötüye kullanmak.]

Savaşta düşmanı yenmek için hile yapmak, oyuna getirmek, gâfil avlamak caizdir. Çünkü hadis-i şerifte, (El-harbü hud’atün) yani (Harb hiledir) buyuruldu. (Buharî)

Ölümden kurtulmak için de yalan ve hile caizdir, günah olmaz. Ölmemek için, ölmeyecek kadar leş yemeye benzer. Ölmemek için yalan da caizdir. (Hadika)

www.ehlisunnetbuyukleri.com