Münafıkûn suresi


1.-3. âyet-i kerimeler4. âyet-i kerime5. âyet-i kerime6.-8. âyet-i kerimeler9.-11. âyet-i kerimelerwww.ehlisunnetbuyukleri.com