EMVÂT

Ölüler. Meyyitin çoğulu. (Bkz. Ölüm)

www.ehlisunnetbuyukleri.com