KUBÛR

Kabirler, mezârlar.

İnsanların ölünce defnedilmeleri, gömülmeleri için dîne uygun kazılan yerler. (Bkz. Kabir)

www.ehlisunnetbuyukleri.com