İz'ân-ı Kalb

Kalbin kabul ve tasdîki.

İz'ân-ı kalb olmadıkça, yalnız bilmekle îmâna kavuşulamaz. (Ahmed Fârûkî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com