İYÂDET-İ MARİZ

Hasta ziyâreti.

İyâdet-i mariz sünnettir. Hastanın kimsesi yoksa bunu yoklamak vâcib olur. (İbn-i Âbidîn)

www.ehlisunnetbuyukleri.com