İSTİŞFÂ'

Yardım istemek. (Bkz. Şefâat)

www.ehlisunnetbuyukleri.com