İSTİĞRÂK

Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin içinde bulunduğu mânevî hallere dalması sebebiyle kendisini ve çevresinde olanları unutması.

www.ehlisunnetbuyukleri.com