İN'İKAS

Tasavvufta bir büyüğün kalbindeki feyz denilen mânevî ilimlerin talebenin kalbine yansıması.

www.ehlisunnetbuyukleri.com