Îmân-ı Mevkûf

Ehl-i bid'atin (yanlış, bozuk inançta olanların)îmânı.

www.ehlisunnetbuyukleri.com