İmâmet-i Suğra

Namaz kıldırmak için imâm olmak. (Bkz. İmâm)

www.ehlisunnetbuyukleri.com