İlm-ül-Yakîn

Eserden müessire yol bulmak. İşi görüp yapanı tanımak, bilmek. Dumanı görüp, orada ateşin olduğunu anlamak böyledir.

www.ehlisunnetbuyukleri.com