İlm-i Usûl-i Kelâm

Kelâm ilminin, îmân bilgilerinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilim.

www.ehlisunnetbuyukleri.com