İlm-i Meânî

Sözün hâle uygunluğundan bahseden edebî ilim dallarından biri.

www.ehlisunnetbuyukleri.com