İlm-i Lügat

Bir dilin kelimelerinin tamâmını inceleyen ilim.

www.ehlisunnetbuyukleri.com