İlm-i Kesbî

Çalışarak elde edilen ilim.

www.ehlisunnetbuyukleri.com