İlm-i Beyân

Belâgât ilminin hakîkat, mecaz, kinâye, teşbîh (benzetme) ve istiâre gibi konularından bahseden ilim

www.ehlisunnetbuyukleri.com