İKİNDİ NAMAZI

İslâm'ın şartlarından biri olan beş vakit namazın üçüncüsü, öğle vakti ile akşam vakti arasında kılınan namaz. (Bkz. Asr)

Gökten yere iner kamû (bütün) melekler,
Meleklere müştâk olur (can atar) felekler,
Kabûl olur anda bütün dilekler,
İkindi namâzın kıldığın zaman.
(Yûnus Emre)

www.ehlisunnetbuyukleri.com