İhyâ-ı Mevât

Faydalanılmayan ölü toprakları işlemek, faydalanılır hâle getirmek. (Bkz. Mevât Arâzî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com