İHTİKÂN

Lavman yapmak.

İhtikan yapmak, kulağına yağ damlatmak orucu bozar ise de keffâret lâzım olmaz. (Abdullah Mûsulî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com