İdrâk-i Basît

Tasavvuf yolcusunun kendini müşâhedede (görmede) fâni (yok) olması.

www.ehlisunnetbuyukleri.com