İBRÂNÎ

Eski yahûdî sülâlesi veya o soydan olan. Yahûdî topluluklarından birine mensûb kimse.

www.ehlisunnetbuyukleri.com