İBRÂ

Alacağından vaz geçmek.

Bir kimse alacağını borçluya hibe etse veya borçluyu ibrâ etse borçlu borçtan kurtulur. (Ali Haydar Efendi)

www.ehlisunnetbuyukleri.com