İBÂHÎ

Haramları mübah (serbest) sayan sapık İbâhiyye fırkasına mensûb olan kimse. (Bkz. İbâhiyye)

www.ehlisunnetbuyukleri.com