ŞÜHEDÂ

Şehîdler, vatan, din ve milletine hizmette ölenler. (Bkz. Şehîd)

www.ehlisunnetbuyukleri.com