ŞEFÎ'

Şefâat eden, bir suçun, günâhın bağışlanması için vâsıta, aracı olan. (Bkz. Şefâat)

www.ehlisunnetbuyukleri.com