SÛ'-İ EDEB

Edebsizlik, edeb dışı hareket, insanlara iyi muâmele etmemek, haddini bilmemek.

Namaz ta'dîl-i erkânına uymadan yâni rükû ve secdeleri tam yapmadan kılınırsa, Allahü teâlâya münâcâtta (yalvarmada) sû'-i edeb edilmiş olur. (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com