SALÂ

Minârelerde Cumâ ve cenâze namazı için okunan salât u selâm.

Salâ okunması asr-ı seâdette olmayıp, sonradan dîne sokulan bir bid'attır. Okunması mûteber kaynak kitablarda yazılı değildir. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com