SÂHİB-İ HAYRÂT

 Hayırlar sâhibi.

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadîs-i şerîfini kendilerine düstûr edinen Osmanlı sultanları, sâhib-i hayrât olarak yaptıkları sayısız vakıflarıyla İslâm âlemini ihyâ etmişlerdir. 
(Osmanlı Târihi Ansiklopedisi)

www.ehlisunnetbuyukleri.com