ZEBÂYIH

Kesilecek kurbanlık hayvanlar. Kurban edilmiş, kurban olarak kesilmiş hayvanlar. (Bkz. Zebh)

www.ehlisunnetbuyukleri.com