Vücûd-i Vehmî

Tasavvuf ehlinin, eşyânın gördüğümüz varlığına verdikleri isim.

www.ehlisunnetbuyukleri.com