VÜCÛD

Var olmak.

Allahü teâlânın zâtı hakkında, bilmemiz vâcib olan sıfatlar beştir: 
1) Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli olmamak, 
2) Bekâ: Varlığının sonu olmamak. 
3) Kıyâm bi-Nefsihî: Zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde kimseye muhtâç olmamak. 
4) Muhâlefetün lil-havâdis: Zâtında, sıfatlarında kimseye benzememek. 
5) Vahdâniyet: Zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı ve benzeri olmamak. (Âlimlerin çoğuna göre, vücûd, ayrıca Allahü teâlânın bir sıfatıdır. Böylece Allahü teâlânın zâtına âit (zâtî) sıfatları altı olmaktadır.) (Kutbüddîn-i İznikî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com