Vilâyet-i Kübrâ

Vehimden ve hayâlden kurtulma makâmı. Bu vilâyete, Vilâyet-i enbiyâ da denir.

www.ehlisunnetbuyukleri.com