VERÂSET

Maddî ve mânevî olarak vâris olmak. (Bkz. Vâris)

www.ehlisunnetbuyukleri.com