VASL

1. Kavuşma. Allahü teâlâya kavuşma; velî olma.

Vasl olanlar reisidir, o hocasının pîridir.
Mektûbât ki eseridir, câna can katar efendim.
(Muhammed Sıddîk bin Saîd)

2.Birleştirme.

İlm ile, irfân ile, sâhib olan Sıla'ya
İki temel bilgiyi vasl eden bir araya
Dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryâya
Ve bu zikr deryâsından en büyük payı alan.
(Muhammed Sıddîk bin Saîd)

(Sıla:İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin, şerîat ile tarîkati birleştiren mânâsına gelen, hadîs-i şerîfle bildirilmiş ismidir.)

www.ehlisunnetbuyukleri.com