VÂHİD (El-Vâhid)

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Zâtında benzeri olmamakta tek olan.

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

(Habîbim!) De ki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. (O'nun ortağı yoktur.) O, Vâhid'dir. Kahhâr (her şeye gâlib)dir. (Ra'd sûresi: 16)

www.ehlisunnetbuyukleri.com