Ümmet-i Dâvet

Kendilerine gönderilen peygambere inanmaya dâvet edilip de îmân etmeyen kimseler.

Şimdi yeryüzünde müslümanlardan başka bütün insanlar ümmet-i dâvettirler. (Kâdızâde Ahmed Efendi)

www.ehlisunnetbuyukleri.com