UŞR (Uşur)

Topraktan alınan mahsûlün zekâtı. (Bkz. Öşr)

www.ehlisunnetbuyukleri.com