UMÛR-İ ZEVKİYYE

 Tasavvufta kalb ile tadarak, yaşayarak kavuşulan haller.

Umûr-i zevkiyye, kalbin temizlenmesi ile hâsıl olur. Hadîs-i şerîflerde buyruldu ki: "Çok zikr edenin kalbinde nifâk (münâfıklık) kalmaz.", "Her derdin şifâsı vardır. Kalbin şifâsı, Allahü teâlâyı zikretmektir." (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com