NÛREDÎN BABA

Kumru Baba olarak da bilinen Nûreddîn Baba Celvetî yolu büyüklerindendir. Edirne'de uzun yıllar halka İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattıktan sonra 1432 yılında vefât etmiştir. Kabri, bir zamanlar dergâhının bulunduğu yerde, Edirne saat kulesinin yanındadır.

www.ehlisunnetbuyukleri.com