KÜLHÂNİ ALİ BABA

Hangi devirde yaşadığı bilinmeyen Külhâni Ali Baba eskiden türbesinin yakınında yer alan hamamda külhancı olan ermiş bir kişi imiş. Evliyâ Çelebi kabrini ziyâret edip eserinde bahsetmiştir. Kılıçarslan Mahallesi Ali Baba Tekke sokağında bulunan türbesi, İkinci Abdülhamîd Hanın Başmâbeyincisi Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılmış olup ziyaret edilmektedir.

www.ehlisunnetbuyukleri.com