KOYUN BABA

Edirne'de medfun bulunan Nakşibendî büyüklerindendir. Kendi adını taşıyan tekkesinden eser kalmamıştır. 1618 yılında vefât etmiş olup türbesi Kasap Abdülaziz Mahallesi, Altunizâde Sokağındadır. Koyun Baba'nın Sultan ikinci Mahmud Han'a rüyâsında görünüp türbesini tâmir etmesini söylemesi üzerine türbenin tâmir ettirildiği kitabede yazılıdır.

www.ehlisunnetbuyukleri.com