KIYAK BABA

Edirne'nin fethinde bulunup sonradan adına dergâh inşâ edilen gâzi dervişlerdendir. Fetihten sonra Edirne'de yıllarca İslâmiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp halkın ebedî seâdete kavuşması için çalışan Kıyak Baba'nın kabri Kıyak Mahallesinde kendi adıyla anılan câminin yanındadır.

www.ehlisunnetbuyukleri.com