HUYSUZ (HIRÇIN) BABA

Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Babanın türbesinden günümüze sadece bir kabir taşı kalmıştır. Kabir, Edirne'de Uzun kaldırım caddesindedir. Ziyâretçiler Huysuz Babayı vesîle ederek çocuklarının yaramazlıktan kurtulmaları için duâ etmektedirler.

www.ehlisunnetbuyukleri.com