TAHLÎF

Yemin vermek. Mahkemede iki hasımdan birine yemîn ettirmek. (Bkz. Half, Yemîn)

www.ehlisunnetbuyukleri.com