EHL-İ HEVÂ

1. Nefsine uyan, nefsinin arzu ve istekleri peşinde koşan. (Bkz. Hevâ)

2. Bid'at (dinde olmayan inanış ve işler) sâhibi.

Ehl-i hevâ, kısa akıllarına, nefslerine uyarlar. Bunlardan, aslandan kaçar gibi kaçmalıdır.
Yetmiş iki sapık fırka böyledir. (İmâm-ı Rabbânî, Tahtâvî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com